top of page
< Renovatie
Renovatie klooster

Het kloostergebouw is een beschermd dorpsgezicht en dient zijn uitzicht te behouden. Het gebouw heeft ernstige scheuren door verregaande verzakkingen en voldoet niet qua brandveiligheid. Een verregaande renovatie is noodzakelijk om het pand bij de school te kunnen betrekken.
Het gebouw wordt inpandig volledig gesloopt en voorzien van nieuwe dragende binnenschil en vloerplaten. Omwille van het beschermd karakter worden de gevels slechts in geringe mate gewijzigd. De beperkte volume uitbreidingen maken de ontsluiting mogelijk (lift + trappen) in functie van brandveiligheid en toegankelijkheid. Deze zijn afgewerkt in zink.  Hierdoor zijn bestaande volumes en nieuwe volumes duidelijk leesbaar, en krijgen de nieuwe toevoegingen een sobere hedendaagse uitstraling.
Het hellend dak van de achterbouw wordt vervangen door een plat dak (ifv uitloophoogte liftschacht). Tussen dit volume met plat dak en het bestaand schoolgebouw met hellend dak is een klein dakterras voorzien dat als buitenruimte dient voor het personeel.

.
 

bottom of page