top of page
< Renovatie
Van lagere naar secundaire school

De voormalige lagere school van het Sint Lambertus te Westerlo was bij de start van de werken verkommerd en voldeed niet meer aan de huidige schoolnormen. 

Bij de restauratie- en renovatiewerken werden de gebouwen gereorganiseerd  zodat er grote praktijk- lokalen gevormd werden voor de afdelingen Mode, Bio-esthetiek en Verkoop. 
In samenspraak met het schoolbestuur, technisch verantwoordelijke en de leerkrachten werd het interieur praktisch uitgewerkt. Elke afdeling heeft namelijk zeer specifieke noden. Zo werd voor de afdeling mode een etalage aan de speelplaats voorzien. Het ‘scherm’ waar deze etalages in verwerkt zijn, vormt mee het uithangbord voor de afdelingen. In de tekening zitten verwijzingen naar de drie afdelingen. 
Langs de lokalen is een verhoogd wandelpad aangelegd dat aansluit met de nieuwe vloerniveau’s en als een soort catwalk bruikbaar is.

bottom of page