Xtra-architecten.be | Polyvalente zaal te Lillorenovatie - Xtra-architecten.be

Polyvalente zaal te Lillo
renovatie

De bestaande parochiezaal is centraal op de schoolsite ingepland. Deze wordt door de school als turnzaal gebruikt. Het gebruik van de zaal door externen geeft echter wrevel omdat de circulaties niet zijn gescheiden. De bouwfysische toestand van het gebouw is bovendien ondermaats. Men beslist de zaal grondig te moderniseren en te reorganiseren. Er word een nieuwe aanbouw gepland aan de voorzijde die kan dienst doen als kleuterrefter. Hier wordt tevens een aparte toegang voor externen voorzien. In de bestaand zaal wordt de refter voor de lagere school gepland en de turnzaal. Tussen de refters en de turnzaal komen telkens akoestische vouwwanden zodat deze lokalen een polyvalent karakter krijgen. Het geheel zal ook ten dienste staan van het gemeenschapsleven in Lillo.